آموزش صداهای حروف (حروف وصداهای ترکیبی)

حروف وصداهای ترکیبی: ch(چ) مانند: صندلی chair ph(ف)مانند: تلفن telephone kh(خ) مانند: خانه (کلمه فارسی) khaneh gh(ق – غ ) مانند: قند ghand sh(ش) مانند: او she zh(ژ) مژدهmozhdeh gh(ف) مانند: خندیدن laugh th(ث – ذ) سوم third این ها these tion(شن) ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 70 بازدید
آذر 92
2 پست
دی 90
3 پست