English Language Teaching آموزش زبان انگلیسی
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
پيوندهای روزانه

حروف وصداهای ترکیبی:

ch(چ) مانند: صندلی chair

ph(ف)مانند: تلفن telephone

kh(خ) مانند: خانه (کلمه فارسی) khaneh

gh(ق – غ ) مانند: قند ghand

sh(ش) مانند: او she

zh(ژ) مژدهmozhdeh

gh(ف) مانند: خندیدن laugh

th(ث – ذ) سوم third این ها these

tion(شن) مانند: ملت nation

sionاگرپیش از حرف s یکی از حروف صدادار باشد صدای(ژن) در غیر این صورت با صدای (شن) تلفظ می شود.مانند: تصمیم گرفتن decision هیجان tension

tu(چ) مانند: تصویر picture

ee(یای کشیده) مانند: احتیاج داشتن need

oo(او کشیده) مانند: بعدازظهرafternoon وهم( اُ)کوتاه مانند:کتاب book

ou(اُوْ)مانند: بیرون out

حروف وصداهای ترکیبی:

ch(چ) مانند: صندلی chair

ph(ف)مانند: تلفن telephone

kh(خ) مانند: خانه (کلمه فارسی) khaneh

gh(ق – غ ) مانند: قند ghand

sh(ش) مانند: او she

zh(ژ) مژدهmozhdeh

gh(ف) مانند: خندیدن laugh

th(ث – ذ) سوم third این ها these

tion(شن) مانند: ملت nation

sionاگرپیش از حرف s یکی از حروف صدادار باشد صدای(ژن) در غیر این صورت با صدای (شن) تلفظ می شود.مانند: تصمیم گرفتن decision هیجان tension

tu(چ) مانند: تصویر picture

ee(یای کشیده) مانند: احتیاج داشتن need

oo(او کشیده) مانند: بعدازظهرafternoon وهم( اُ)کوتاه مانند:کتاب book

ou(اُوْ)مانند: بیرون out

ow(اَوْ) مانند: حالا now

 

[ ۱۳٩٢/٩/٦ ] [ ٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ حسین خالقی ] [ نظرات () ]

2- حروف صدادار:

حروف صدادار(vowels) عبارتنداز : ( a ,e , i , o , u )

1-صدای فتحه ( ـَ )             مانند: گربهcat     هستم am

 2- aصدای (آ) مانند: هستند are بازو arm ماشین car

 3- صدای (ای) مانند: ساختنmake نام name

4- صدای (الف) با لب های آماده برای تلفظ(o)مانند:صدا کردنcall توت ball

توضیح: حرفaدر حالت زیر صدای( اِی) می دهد.

مانند: نامe           name +حرف بی صدا+a+ حرف بی صدا

1- صدای کسره( ـِ )مانند: رسیدنget خودکار pen توپ bell

e-2- صدای( اِی کشیده) مانند: بودنbe دیدن see

 1- صدای میان ( اِی) و(کسره ـِ)که آن را (یای ) کوتاه گویند.مانند:

i مداد pencil این this حرف اضافه در in

2- صدای (آی) مانند: زمانtime نه nine

3- صدای میان (کسره ـِ و فتحه ـَ) آن را به کسره تبدیل می شود.

 مانند:دخترgirl اولین first

توضیح: حرف در حالت زیر صدای (آی) می دهد.

مانند: پنج e      five+حرف بی صدا+i+حرف بی صدا

 1- صدای ( ـُ ) مانند: یاor برای for

2- صدای (الف) مانند: بالاtop زیاد lot

o3- صدای (اِو) مانند: بستن close باز open

 4- صدای (کسره ـِ) که با جمع کردن لب ها تولید می شود.مانند: پیشago

5- صدای (او کشیده) مانند: همچنینtoo انجام دادن do

 1- صدای میان (الف و فتحه) یعنی صدای میان (آ وا)مانند: فنجانcup بالا up

 u 2- صدای (کسره ـِ ) مانند: برگشتن tuurn

 3- صدای (یو) مانند: دانشگاهuniversity

[ ۱۳٩٢/٩/٦ ] [ ٢:٠٠ ‎ب.ظ ] [ حسین خالقی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
 
آرشيو مطالب
صفحات دیگر
امکانات وب